As Built Statik Proje

, , ,

AS-BUILT PROJE - İMALAT PROJESİ


Şantiye ortamında gerçekleşen imalatların, bilgisayar üzerinde çizilmiş versiyonudur, imalatı yapılan projenin son halidir, iş sahibine teslim edilen projedir.

Örneğin;
1. Projeler hazırlandıktan sonra şantide imalatlar başlar.
2. Şantiyede projelere göre tadilatlar, revizyonlar olmaktadır.
3. Şantiyede sonradan yapılan imalatların, ilk projedeli haline göre bilgisayarda cad programları (genelde autocad programı) ile gözden geçirilip tekrar çizilir.

As-built projenin türkçesi imal edilmiş projedir.

KEŞİF, YAKLAŞIK MALİYET, PROJE ÇİZİMİ


Keşif-metraj hazırlamak için mimar, mühendis, tekniker gibi personel istihdam etmeye gerek görmeyin!

* Mevcut mühendis kadroları ile teklif hazırlığını yetiştiremeyen firmalar, şirketimizin keşif hazırlama hizmetlerinden yaralanmaktadırlar.

Ekibimiz her mevzuata uygun keşif hazırlayan Mimar, Mühendis ve Teknikerlerinden oluşmaktadır.

Keşif hazırlama konusunda zaten deneyimli olan mimar, mühendis, tekniker personelimiz firmamızda sürekli keşif hazırlamanın kazandırdığı ilave deneyimlerle konularında ileri derecede uzman hale gelmişlerdir.

Buna rağmen hazırlanan tüm keşifler keşif hazırlama grubu haricinde bir kontrol grubu tarafından kontrol edilerek onaylandıktan sonra teslim edilmektedir.

Bu güne kadar çok fazla sayıda ihale konusu işlere ait keşifler firmamız tarafından hazırlanmıştır

TEKLİF - KEŞİF - METRAJ - MALİYET HESAPLAMALARI


İhalelerde, iş almak ve iş bitiminde kâr edebilmek ihale sürecine iyi hazırlanmak ve doğru teklifi sunmakla mümkündür.

İşverene sunulan tekliflerin malzeme ve işçilik maliyetleri açısından tutarlı, teknik açıdan yeterli, işverenin ihale dosyasındaki isteklerine eksiksiz olarak cevap verebilen ve diğer firmalarla doğru karşılaştırma yapabilmesini sağlayabilecek tarzda hazırlanması gerekmektedir.

Yapı sektöründe uzmanlık alanlarından biri olan “Teknik ofis mühendisliği ” ülkemizde de giderek gelişmekte ve branşlaşmaktadır.

Büyük bir rekabetin yaşandığı inşaat sektöründe bu gelişme sürecini yakından takip eden firmalar bugün olduğu gibi gelecekte de rakiplerinin önünde yerini alacaklardır.

Firmamız bu sürece katkıda bulunabilmek amacıyla inşaat firmalarına teklif hazırlamada maliyet, keşif, metraj hizmetleri de vermektedir.

Bu hizmetler aşağıdaki konu başlıkları ile sıralanabilir:
# Keşif-metraj çalışmaları (Keşif listesi oluşturulması ve götürü bedel işlerde keşif listesindeki imalatların metrajlarının hesaplanması)

# Konusunda uzman firmalardan alternatifli malzeme ve imalat tekliflerinin toplanması

# Ayrıntılı birim fiyat analizlerinin yapılması (Birim fiyat tariflerine uygun olarak)

# Yapılan çalışmalar ile ilgili ayrıntılı raporların sunulması

# Nihai teklif bedelinin oluşturulması

MÜTEAHHİT FİRMALAR


# İştirak edecekleri ihalede verecekleri teklif bedelini belirlemek için

# Şartname gereği teklif mektuplarının ekinde keşif ve metrajları sunma zorunluluğu olduğu için keşif ve metraj çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır.

# Keşif-metraj hazırlamak için mühendis istihdam etmeye gerek görmeyin.