Elektrik Tesisat Projeleri Örnekleri, Proje Çizimi